Planning with KONE


K

ompania jonë duke qenë se përdor teknologjitë më të fundit software është e aftë t'i ofrojë asistencë arkitektëve, inxhinierëve të projekteve vizatimet e ashensorëve, dimensioneve të pusit për kapacitete të ndryshme ashensorësh, planulator të shkallëve dhe tapeteve lëvizëse.

M

undemi t'ju ofrojmë gjithashtu, analizën e trafikut në mënyrë që produktet të porositën sipas nevojës së parashikuar për përdorimin dhe performancën e ndërtesës. Së fundmi, me software EnerCal, ne mund të llogarisim konsumin e energjisë së produkteve të ofruara.

Toolbox i ashensorëve KONE

Toolbox i ashensorëve KONE ju ndihmon të gjeni dhe të konfiguroni zgjidhjen e duhur të ashensorëve. Ju gjithashtu mund të krijoni specifikime dhe vizatime nëpermjet programit CAD, për pak minuta deri në 16 kate.
Launch the Toolbox to configure elevators

Dizenjimi i Kabinës KONE

Me Dizenjimin e Kabinës ju ose mund të zgjidhni një veshje kabine të gatshme ose të krijoni dizenjon që dëshironi duke zgjedhur nga gama e gjerë e komponentëve. Të shikoni veshjen e brendshme në 3D, të shkarkoni dhe të ruani dizenjon tuaj në PDF me imazhin e kabinës së ashensorit dhe listës së materialeve të përzgjedhura.
Launch CarDesigner

KONE Planulator™

Planulator Kone™, si mjet matjesh të dimensioneve, do ju lejojë akses të shpejt si dhe krahasim të hapësirës se kërkuar nga sisteme ashensorësh të ndryshëm.
Launch KONE Planulator™

KONE Escalator toolbox

KONE Escalator Toolbox ju mundëson të krijoni vizatime të personalizuara CAD si dhe specifikime teknike për modelet e shkallëve lëvizëse TravelMaster 110 dhe TransitMaster 120.
Launch the Escalator Toolbox

KONE Escalators & Autowalks Planning Guide InfoPack

Guide InfoPack i shkallëve si dhe i tapeteve lëvizëse Kone, përfshin gjithçka që ju duhet të dini për të planifikuar shkallën tuaj lëvizëse ose tapetin levizës. Shikoni prezantimet video për më shumë informacion mbi InfoPack.
Shiko dhe shkarko videot InfoPack »

Mjeti i Dizenjimit të Shkallëve dhe Tapeteve Lëvizëse KONE

Mjeti për matjen e dimensioneve KONE mundëson arkitektët dhe konsultuesit të kenë akses të shpejtë dhe të krahasojnë hapësirën e kërkuar për shkallë dhe tapete levizese të ndryshme.

Trafik i shpejtë (llogaritja e trafikut të ashensorëve)

Programi i llogaritjes se trafikut KONE i jep një arkitekti apo sipërmarrësi një vlerësim fillestar të shpejtë të numrit të pasagjerëve në projekt.
Launch quick traffic calculator